BEKIJK ONS TALENT

- Hatice Özyurt

 

BEKIJK OOK

- Huishoudelijke reglement

- Vertrouwingspersoon regeling

 

BLIJF OP DE HOOGTE

ADRES

Händellaan 239a
8031 EL Zwolle
Tel: 06-52667559

Lees meer ->


TARIEVEN

MEDIA & VIDEO

CONTACT

LOEKIE'S GYM - Alle rechten voorbehouden 2018
Designed by JB Multimedia Design

VERTROUWENSPERSOONREGELING

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Algemene taakomschrijving
De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging of bond, betreffende (seksuele) intimidatie.
Taken van de VCP:
a. eerste opvang bij een melding
b. doorverwijzen
c. preventieactiviteiten en beleidsadvisering

Ad a. Eerste opvang bij een melding:
De VCP is er voor leden die te maken hebben met (seksuele) intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. De VCP:
· laat de klager het verhaal vertellen
· bespreekt mogelijke vervolgstappen
· informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachtenreglement
· houdt dossieraantekeningen bij van de gesprekken.

Ad b. Doorverwijzen:
Eventueel doorverwijzen van klager, beschuldigde, bond of vereniging naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, interne klachtencommissie, advocaat, politie, anderen
ondersteunen bij deze stappen van doorverwijzing.

Ad c. Preventieactiviteiten en beleidsadvisering
De VCP adviseert het bestuur om beleid te ontwikkelen en ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.
De VCP:

Randvoorwaarden
De VCP:

door de directeur

Attitude
De VCP:

Vaardigheden
De VCP:

Kennis
De VCP:

Anonimiteit en vertrouwelijkheid
Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden van de VCP. De informatie die een VCP van klager, beschuldigde of bestuur ontvangt is strikt vertrouwelijk. (Wetboek v.str.r. 260, geen verschoningsrecht) Deze mag uitsluitend met klager, beschuldigde of bestuur(slid) besproken worden. Deze vertrouwelijkheid en anonimiteit heeft echter zijn begrenzingen. Er bestaat namelijk een wettelijke meldingsplicht voor het op de hoogte zijn van strafbare feiten. Anonimiteit kan in die situaties niet wettelijk worden gegarandeerd. De vertrouwelijkheid ten opzichte van de melder kan soms strijdig zijn met andere taken, zoals de signalering- en adviesfunctie. In de praktijk blijkt dit soms onwerkbaar. Bij integriteitaantastingen zijn
de belangen van de organisatie ook in het geding en het kan soms niet anders dan een melding ook bij het bevoegd gezag onder de aandacht te brengen. Tevens is de VCP gebonden aan hetgeen in de eigen klachtenregeling vermeld staat. Organisaties moeten vertrouwelijkheid dus in beginsel altijd proberen te waarborgen.
De VCP rapporteert jaarlijks aan het bestuur van de vereniging of bond over het aantal meldingen, de aard van de meldingen en over de preventie activiteiten die zijn ondernomen. Deze gegevens zullen worden verwerkt in het jaarverslag.

 

Mail mij:      vertrouwingspersoon-loekiegym@hotmail.com

 

OPENINGSTIJDEN VA 1 JANUARI 2018

Maandag: 
Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag:  
Vrijdag: 
Zaterdag: 
Zondag:
09:00-21:00
09:00-21:00
09:00-21:00
09:00-20:30
09:00-20:00
10:30-12:30
Gesloten

 

BEKIJK HIER LESROOSTER VA 1 JANUARI 2018